نمونه نامه برای ارسال به مقام رهبری و ریاست قوه قضاییه

نمونه نامه برای ارسال به مقام رهبری و ریاست قوه قضاییه

اینجانب بدین وسیله نگرانى شدید خود را نسبت به وضعیت محمدعلی طاهری که بدلیل آموزه های معنوی خود به پنج سال حبس غیر عادلانه واعدام محکوم شده بودند اعلام میدارم .
انتظار آن میرفت که ایشان با توجه به راى دیوان عالى کشور و نقض حکم اعدام و پایان ۵ سال بازداشت انفرادی در ١٨بهمن ماه ۱۳۹۴ آزاد شوند اما دست اندرکاران پرونده ایشان بازداشت وی را تمدید کرده و مانع آزادیشان شدند.

او از تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا زده است زیرا با وجود به اتمام رسیدن دوره محکومیت پنج‌ساله و صدور”منع تعقیب”، همچنان در حبس و سلول انفرادی بسر میبرد.

آخرین تماس او با خانواده روز یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ بوده و از آن زمان تنها در تاریخ ۲۸ مهر به طور غیررسمی به آنها اطلاع داده اند که ایشان در حالت اغما بسر میبرند و تا امروز هیچ اطلاعی از شرایط جسمی ایشان و محل نگهداریشان به خانواده و وکیلشان داده نشده است.
– از شما تقاضا دارم که از مقامات مسئول بخواهید این مرد مسلمان بی‌گناه را هرچه سریعتر و بدون قیدوشرط آزاد کنند.

محمدعلی طاهری یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل استفاده صلح جویانه از حقوق خود در راستای آزادی بیان و اندیشه متحمل حبس غیر عادلانه گردیده است.
اینجانب از شما با احترام تقاضا دارم که در اقدامی فوری در جهت آزادی بدون قید و شرط محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه قدم بردارید.
با سپاس فراوان از توجه شما به این مورد اضطراری.
با ارادت و احترام فراوان.