دورهٔ ۷ جلسه ۱ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۱ قسمت دوم

دورهٔ ۷ جلسه ۲ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۲ قسمت دوم

دورهٔ ۷ جلسه ۳ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۳ قسمت دوم

دورهٔ ۷ جلسه ۴ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۴ قسمت دوم

دورهٔ ۷ جلسه ۵ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۵ قسمت دوم

دورهٔ ۷ جلسه ۶ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۶ قسمت دوم

دورهٔ ۷ جلسه ۷ قسمت اول

دورهٔ ۷ جلسه ۷ قسمت دوم

————————————————***————————————————

برای دانلود فایل‌های صوتی در مرورگر فایر فاکس(Fire Fox) لطفا در صفحه‌ی که فایل صوتی در حال پخش می‌باشد کلیک راست کرده و گزینهٔ Save Page as را انتخاب کنید. سپس فلدر مورد نظر در کامپیوتر خود را انتخاب کرده و دکمهٔ Save را کلیک کنید.

برای دانلود فایل‌های صوتی در مرورگر گوگل کروم(Google Chrome) لطفا در صفحه‌ی که فایل صوتی در حال پخش می‌باشد کلیک راست کرده و گزینهٔ Save as را انتخاب کنید. سپس فلدر مورد نظر در کامپیوتر خود را انتخاب کرده و دکمهٔ Save را کلیک کنید.

 برگشت به صفحهٔ قبل
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube