به نام خدا


اخیرا به دنبال توطیه و دسیسه های جدید از طریق ایجاد شک و شبهه در خصوص اصالت کتب و مقالات استاد طاهری، به سراغ کتاب « چکیده» تالیف ایشان رفته اند.

از اینرو به اطلاع می رسد که کتاب فوق نوشته استاد محمد علی طاهری می باشد که قبل از بازداشت سال ۹۰ دست نویس آن به امانت نزد برخی شاگردان گذاشته شده بود.

کتاب – چکیده کتاب ها
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube